•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Kana tham dự một buổi tụ họp nơi cô uống rượu với một số bạn nam thời đại học. Và cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong số họ. Một số chàng trai phải lòng...
    [ X ]
    [ X ]