• #1
  •  
  • #2
  •   đang tải
    Aoi là một nữ nhân viên văn phòng nổi tiếng đang bị ông chủ của mình hành hạ, người luôn quấy rầy cô không ngừng. Cô ấy vô cùng ghét anh ta, và anh ta ở dưới da cô, nhưng cuối cùng anh ta cũng thuyết phục được cô bằng cách khác.
    [ X ]
    [ X ]